Darbuotojams

Aiškiai, paprastai ir suprantamai apie tai kaip GMP reforma palies kiekvieną darbuotoją

Darbo užmokestis​

Darbo užmokestis nebus mažesnis, nei tas, kurį gavote iki reformos.

Darbo vieta​

Darbo vieta nesikeis, kiekvieną kartą reikės atvykti tuo pačiu adresu, kaip tai darydavote anksčiau.

Darbo priemonės

Darbo priemonės nesikeis, galėsite naudotis tais pačiais prietaisais ir įrengimais.

Vizija

Visoje Lietuvoje suvienodinamas  darbo užmokestis tą pačią kompetenciją turintiems darbuotojams, vienodos darbo priemonės, reikalavimai, vienoda skatinimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema.

Dažniausiai užduodami klausimai

Po GMP reformos brigadose dirbančių narių skaičius nesikeis. SAM yra nustačiusi, kad minimalus brigadose dirbančių narių skaičius yra ne mažiau kaip 2 asmenys. Kaip ir dabar, taip pat ir ateityje prie brigadų galės prisijungti savanoriai ar praktikantai.

GMP brigadoje dirbančių asmenų skaičius turėtų priklausyti nuo reikalavimų keliamų GMP brigados kompetencijai. Reanimacinėse ir klasterinėse GMP brigadose būtų pravartu, kad dirbtų 3 reikiamos kvalifikacijos ir patirties asmenys.

Brigadose dirbančių darbuotojų pamainos trukmė artimuoju laikotarpiu nesikeis, ji ir toliau liks tokia kokia yra šiuo metu – 24 valandos, bet su galimybe (jei yra darbuotojų, kurie pageidauja) dirbti ir po 12 valandų.

Reorganizuojamų prijungimo būdu GMP įstaigų darbuotojams siūlant užimti pareigas po reorganizavimo veiksiančioje viešojoje įstaigoje, negali būti nustatytas mažesnis darbo užmokestis nei analogiškose pareigose jis buvo nustatytas iki reorganizavimo veikusiose prijungiamose GMP įstaigose.

2023 metų liepos pirmai darbo užmokestis už tą patį darbą išlieka ne mažesnis, koks buvo iki liepos pirmos. Darbo užmokestį planuojama suvienodinti, t.y. tos pačios kompetencijos asmuo, atliekantis tą patį darbą su tokia pačia atsakomybe ( pavyzdžiui skubiosios pagalbos paramedikas dirbantis PŽ brigados vadovu), bet kuriame Lietuvos taške turėtų gauti tokį patį atlyginimą. Pagal reorganizacijos sąlygas planuojama sukurti naują darbo užmokesčio sistemą ir suvienodinti atlyginimus ne vėliau kaip per du metus nuo įstaigų reorganizavimo dienos.

Tame pačiam rajone ar mieste, didžiajai daliai, darbo vieta bus tose pačiose patalpose kaip ir buvo 2023 metų birželio mėnesį. Galimi pokyčiai iš PSPC pereinantiems, jei bus skiriama kita vieta laikinam apsistojimui ar pastotei.

Darbuotojų darbo sąlygos gali keistis ir keisis, bet  tik gerėjimo kryptim. Nuo 2023 metų liepos pirmos didžiajai daliai dirbančiųjų sąlygos bus tokios pačios, kaip ir birželio mėnesį.

Pamainos metu, pradėjus darbą Varėnoje, tikrai tenka ir ateityje teks atsidurti Kaune, Vilniuje ar teikti pagalbą aplinkinėse savivaldybėse. Gauti kvietimą būnant Vilniuje, kaip artimiausia brigada – yra tokia tikimybė. Atsitiktinis, nepasitaikęs iki šiol, atvejis, nelabai realus, gal ir gali būti, pvz.: reikia pacientą paryčiui pervežti iš Varėnos į Klaipėdą.

Ateityje darbo priemonės (automobiliai, automobilių įranga, medikamentų sąrašas ir pan.) visiems darbuotojams bus vienodos, nepriklausomai nuo to, kurioje Lietuvos vietoje GMP brigada dirbs.

Su laiku darbo vietų (pastočių ar laikino apsistojimo vietų) skaičius didės. Planuojama padidinti GMP brigadų skaičių, todėl reikės daugiau darbuotojų.

Priedai ir skatinamosios priemonės išlieka ir turėtų būti suvienodinti dydžiai ir skaičiavimo metodikos. Atlyginimas negali sumažėti. Tarnybos tikslas suvienodintas tą patį darbą atliekantiems, tos pačios kompetencijos darbuotojams atlyginimas didėjimo kryptimi.

Pastotės ir laikino apsistojimo vietos išliks, tačiau yra tikimybė, kad dalies jų gali keistis vietos, taip pat planuojama, kad jų bus daugiau.

Ateityje vienodi visoje Lietuvoje greitosios medicinos pagalbos algoritmai bus visiems – ne tik dispečeriams, bet ir GMP brigados nariams. Tai leis darbuotojams saugiai jaustis visose situacijoje. Dispečeriams leis teikti vienodas pagalbos iki GMP atvykimo rekomendacijas laukiantiems GMP, GMP brigados nariams – teikti vienodą GMP pagalbą bet kuriame Lietuvos taške.

Vienodi reikalavimai visose GMP paslaugos grandyse (algoritmai, protokolai, standartai, reikalavimai kompetencijai), privaloma periodinė darbuotojų kompetencijų tobulinimo, trūkstamų kompetencijų mokymo sistema ir standartizuotas visų grandžių auditas yra pagrindinė kokybiškos paslaugos prielaida ir sąlyga.

Ateityje bus sukurta standartizuota žinių tobulinimo sistema, kurią užtikrins kompetencijų centras su standartizuoto mokymo/tobulinimo programomis ir galimybe bei prievole periodiškai tobulinti žinias naudojantis tinkama įranga.

Jeigu seimas nuspręs, kad GMP darbuotojai gali išeiti į išankstinę pensiją, tuomet kiekvienas GMP darbuotojas vadovaujantis tuo metu galiojančiais įstatymais galės išeiti į išankstinę pensiją.

Visi darbuotojai, nepriklausomai nuo to kur ir ką jie dirba, bus apdrausti darbuotojų profesinės veiklos atsakomybės draudimu.

Turite klausimų, norite pasitarti, skambinkite

Skambinkite trumpuoju numeriu 1808 ir mes atsakysime į Jums rūpimus klausimus