GMP reforma*

Apie sudėtingus dalykus paprastai

Svarbiausios datos

GMP reformos svarbiausios datos, kurias turėtume žinoti

2022-12-21

LRV nutarimas dėl šešiolikos GMP stočių teisių ir pareigų perėmimo iš savivaldybių

2023-01-31 (numatoma)

Šešiolikos GMP stočių reorganizavimo pradžia

2023-03-15 (numatoma)

Darbuotojams pateikiami siūlymai tapti GMP tarybos dalimi

2023-07-01 (numatoma)

Šešiolikos GMP stočių reorganizavimo pabaiga

GMP reformos tikslai

1 tikslas

Sukurti vieningą GMP paslaugų tinklą su reikiamu brigadų ir budėjimo vietų skaičiumi, už kurį bus atsakingas vienas juridinis asmuo.

2 tikslas

Visoje šalyje paslaugas teikti vadovaujantis vienodu kokybės standartu, iš kurių svarbiausias – laiko – standartas, t. y. pas pacientą atvykti per laiką iki 15 minučių mieste ir iki 25 minučių – atokiausiai gyvenamose vietovėse.

3 tikslas

Užtikrinti kokybiškas darbuotojų darbo sąlygas, saugumą ir kvalifikacijos kėlimą.

Apie GMP reformą

Sujungiant iki šiol veikusius atskirus GMP padalinius ir tarnybas į vieną tarnybą siekiama sukurti vieningą GMP brigadų tinklą, kuris padengtų visą šalies teritoriją, o paslaugos būtų teikiamos koordinuotai ir operatyviai vadovaujantis vienodais kokybės standartais. GMP reforma įgyvendinama iki 2023 liepos mėnesio. Nauja GMP tarnyba veiks kaip atskiras juridinis vienetas prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Strateginis GMP pertvarkos tikslas – sukurti vieningą GMP paslaugų sistemą, kuri sudarys galimybes kiekvienam asmeniui gauti greitąją medicinos pagalbą per trumpiausią laiką.

GMP pertvarkos įgyvendinimą koordinuoja Sveikatos apsaugos ministerija. Įgyvendinant pertvarką dalyvauja sveikatos priežiūros įstaigos, profesinės darbuotojų sąjungos, savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos.

GMP pertvarka finansuojama Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis.

Vykstant GMP reformai ir po naujos tarnybos sukūrimo paslaugų teikimas gyventojams nesikeis, t.y. GMP išsikviesti visą laiką galima ir bus galima trumpuoju skubiosios pagalbos numeriu 112.

Turite klausimų, norite pasitarti, skambinkite

Skambinkite trumpuoju numeriu 1808 ir mes atsakysime į Jums rūpimus klausimus